Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 apr 2024 klocka 13.00 - 15.00

Träff för nätverket brottsförebyggande praktiker och forskare

Välkommen till en digital eftermiddag för utbyte av erfarenheter mellan forskare och praktiker inom det brottsförebyggande området i Sverige.

För vem?

Tjänstepersoner som arbetar praktiskt och strategiskt med brottsförebyggande insatser samt forskare och annan personal inom högskolor och universitet.

Program

  • 13.00-13.15: Inledning och presentation av nätverket.
  • 13.15-13.45: Anna Sonander, universitetslektor vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet: Allas elevers rätt till en trygg skolmiljö – Skolans ansvar, möjligheter och utmaningar. Presentation av två studier som tar sin utgångspunkt från skolan som central institution för att undersöka och förstå barns levnadsvillkor och deras möjligheter att skapa sig goda förutsättningar inför vuxenlivet.
  • 13.45-14.00: Frågestund efter föreläsning.
  • 14.00-14.10: Paus.
  • 14.10-14.40: Albin Dahlström, doktorand i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet: Presentation av rapporten Ungas psykiska hälsa och utsatthet för våld och trakasserier, vars övergripande syfte är att få fördjupad kunskap om risk- och skyddsfaktorer kopplat till elevers psykiska hälsa och ohälsa, med särskilt fokus på utsatthet för olika former och kombinationer av våld och trakasserier.
  • 14.40-15.00 Frågestund efter föreläsning.

Om nätverket

Nätverket syftar till att öka informationsflödet mellan forskare och praktik på nationell, regional och lokal nivå inom det brottsförebyggande området i Sverige. Målet är att skapa ett större utbyte mellan den kunskap som finns inom praktiken och forskningen. Nätverket ska ge fler tillfällen, fysiska och digitala, där forskare och praktiker kan mötas och ta del av, dela med sig av eller diskutera behov av kunskap inom området. Nätverket drivs av länsstyrelserna tillsammans med Göteborgs universitet och Brottsförebyggande rådet.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Skåne.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Anmäl dig

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss