Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 maj 2024 klocka 08.30 - 15.00

Stöd till utsatta i sexuell exploatering
- med särskilt fokus på barn och unga i samhällsvård

Välkommen till en fortbildande dag om stöd och skydd till en utsatt grupp.

Barn och unga som utsätts för sexuell exploatering har rätt till stöd oavsett var de bor. Därför är ni som arbetar som socialsekreterare med barn och unga (i samhällsvård), som arbetar i civilsamhället och på HVB- och SiS-hem viktiga. Konferensen är en del av de återkommande nätverktsträffarna för Resursnätverket för mottagande och etablering av ensamkommande barn och unga. Dagen syftar till att ge kunskap om och verktyg för att stötta barn och ungdomar som utsätts eller har utsatts för sexuell exploatering. Utbildningsdagen sker i samverkan mellan länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som möter målgruppen och är verksam inom Dalarna, Värmland eller Örebro län. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela platserna till utbildningsdagen då platserna är begränsade.

Program

08.30 - 09.00 Registrering och fika

09.00 - 09.15 Inledning

09.15 - 10.00 Kroppen som ingång till själen - Att möta kvinnor utsatta i prostitution och att samtala med unga om sexualitet och sexuellt våld
Åsa Haggren, barnmorska på Mika hälsa

10.00 –10:30 Dubbel utsatthet - En statlig utredning om sexuell exploatering av barn i samhällsvård
Petra Tammert Seidefors, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten

10:30 –10:50 Paus

10:50 –11:50 Ensamkommande flickor och unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
My Opperdoes, barnmorska och doktorand, Kunskapscentrum för sexuell hälsa VGR och Göteborgs universitet

11:50 –13.00 Lunch

13.00–14.15 Att läka från sexuellt våld och ungas utsatthet på nätet
Kalle Norwald, socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog

14:15 – 14:30 Erfarenhetsutbyte

14:30 – 14:40 Information från Länsstyrelserna

14:40 – 15:00 Fika och mingel

Åk gemensamt till utbildningen

Det kommer finnas möjlighet till gemensam transport med buss till Örebro och tillbaka. En buss kommer avgå från Karlstad, och en buss kommer att avgå från Falun.

Mer information om bussresorna kommer efter sista anmälningsdag. Har du frågor eller vill veta mer innan dess, kontakta Sabina Gomez Jansson.

Anmälan

Var:
City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss