20 feb 2024 klocka 10.00 - 15.30

En heldag om markavvattning med Carl-Johan Ragnsjö

Dike i jordbrukslandskap.

Foto: Mostphotos

Hur vi hanterar vattnet i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket och livsmedelsproduktionen. En fungerande markavvattning är en viktig grund i växtodlingen. Hur förbereder vi markavvattningsföretagen för ett förändrat klimat?

Välkommen på en träff där vi tillsammans med Carl-Johan Ragnsjö diskuterar frågor om hur dränering och dikessystem behöver underhållas för att möta ett förändrat klimat.
Carl-Johan har mångårig erfarenhet som sakkunnig inom markavvattning och mycket tid kommer finnas till att lyfta de frågor som just du vill ha svar på.

Vi pratar också om hur regelverket kring dikesunderhåll ser ut, om praktiska aspekter kring dikesunderhåll och hur markavvattningsföretag fungerar.

Föreläsningen startar 10.00, fika serveras från 9.30.

Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med LRF-avdelningarna i Asker och Stora Mellösa.

Målgrupp

Lantbrukare

Medverkande

Carl-Johan Ragnsjö, sakkunnig inom markavvattning, Konsult Mark Vatten, C-J Rangsjö,
Ann-Sofie Hedberg och Therese Erneskog, Länsstyrelsen i Örebro län.

Program

  • Hydrologi. Hur fungerar naturen? Vad är att vänta av ett förändrat klimat
  • Dikningsföretagens förvaltning.
  • Överenskommelse och kostnadsfördelning.
  • Praktiskt underhåll för diken och invallningar.
  • Avloppsvatten från detaljplaner, hårdgjorda ytor med mera.
  • Våtmarker och fördröjningar.
  • Reglering och underbevattning på flacka områden
  • Täckdikning
EU-flagga och texten finansieras av Europeiska unionen.
Logga Greppa Näringen.
Var:
Fiskingegården, Fiskinge 505, Odensbacken
Kostnad:
150 kronor exklusive moms. Lunch och fika ingår. Kostnaden faktureras i efterhand.
Sista anmälningsdag:
19 feb 2024

Anmälan

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 februari klockan 23.59.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att redovisa kursen till Jordbruksverket som en aktivitet finansierad av strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss