14 nov 2023 klocka 08.45 - 16.00

Kurs i att gräva våtmark

Våtmark i jordbrukslandskap. En svan simmar i vattnet

På kursen får du en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt.

Program

  • Varför arbetar vi med vatten?
  • Lämpliga fysiska åtgärder
  • Ansvarsfördelning vid anläggning
  • Underlag inför fysisk anläggning
  • Vattenverksamhet och dikningsföretag
  • Säkerhetsåtgärder
  • Anläggning: planering, utlopp, vallar, utformning, funktion, vanliga fel
  • Fältbesök på två anlagda våtmarker

Medverkande

Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB

Anna Eklund, LEVA-samordnare, Hjälmarens Vattvårdsförbund

Kostnad

2 000 kronor exklusive moms. Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår.

Anmälan

Anmälan senast 4 november Anna Eklund, anna.eklund@hjvvf.se eller 070-251 18 72.

Var:
Tysslingen Naturcenter, 705 92 Rånnesta
Kostnad:
2 000 kronor exklusive moms.Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår.
Sista anmälningsdag:
04 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss