09 nov 2023 klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Äpplen hänger på en gren.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i Mälardalen genom Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Syftet med kursen är att ge grundkunskaper för start av en ekologisk fruktodling. Kursen är mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare.

Innehåll

  • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring, dränering och jordanalys
  • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
  • odlingssystem och plantering
  • grundstammar och ädelsorter
  • verktyg, redskap och maskiner för äppelodling
  • drift av odling, bevattning och gödsling
  • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
  • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
  • underlag för beräkning av tidsåtgång och anläggningskostnader

Kursledare

Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utöver Kirsten medverkar aktiva odlare och projektledare för Föreningen Sörmlandsäpplen.

Kursdatum

Torsdag 9 november, fredag 10 november samt torsdag 16 november klockan 9-15. Kursen kommer att ske digitalt via Skype. En länk till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Anmälan

Anmälan senast 5 november till Länsstyrelsen i Stockholm.

Anmälan till grundkurs i ekologisk fruktodling, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Målgrupp

Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård). Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Mälardalen, som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller som vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1 - 4 år. I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Var:
Digitalt via Skype. En inbjudan till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
05 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss