12 okt 2023 klocka 08.30 - 15.30

Livsmedelsverkets Samanvändarprojekt

Bild på en droppande vattenkran

Den 12 oktober arrangeras en träff om Samvändarprojektet,
som handlar om privat-offentlig samverkan för en robust och
uthållig dricksvatten- och livsmedelsförsörjning under höjd
beredskap och krig.

Målgrupp

Tjänstepersoner inom den offentliga sektorn och aktörer inom den privata sektorn som
berörs av frågor kopplat till dricksvatten-/livsmedelsproduktion och avloppsrening.

Bakgrund och information

Livsmedelsverket genomför under 2021 - 2023 ett projekt, med stöd från MSBs
projektmedel, som syftar till att öka kunskapen hos alla deltagande aktörer om vikten av att
dricksvatten- och livsmedelsförsörjning måste bli mer robust. Projektet ska öka
förutsättningarna för att upprätthålla produktion och distribution av dricksvatten under svår
kris, höjd beredskap och krig.

Projektet ska möjliggöra resurseffektiva lösningar som på lokal eller regional nivå skapar
fördelar för både privata aktörer och det offentliga genom att koppla ihop och prioritera
kritiska och begränsade resurser inom kommuner och regioner. Detta sker genom att samla
privata och offentliga aktörer på ett antal träffar på olika platser i landet. Under dessa träffar
diskuteras och identifieras kritiska beroenden av olika typer av material, produkter och
andra behov.

En konstruktiv dialog mellan myndigheter och privata företag minskar risken för störningar
i dricksvatten- och livsmedelsproduktion och avloppsrening. Dialogen leder i sin tur till en
samlad bild inom kommunen och regionen över vilka resurser som finns att tillgå, och hur
de kan användas i kris och vid höjd beredskap. Enskilda företag kan genomföra aktiviteter
för att öka sin förmåga att kunna hjälpa andra verksamheter vid brist av olika material eller
råvaror. Projektet avslutas med en leverans av goda exempel i rapportform som kan
inspirera för etablerande av samarbeten på lokal och regional nivå.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe och mingel

09.00 – 09.30 Välkomna och introduktion

09.30 – 10.00 Hotbild

10.00 – 10.20 Paus

10.20 – 11.00 Hantering av dricksvatten genom hela hotskalan

11.00 – 11.45 Gruppdiskussion: Fokus vattenbehov

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.00 Redovisning av gruppdiskussion 1

13.00 – 13.30 Kontinuitetshantering

13.30 – 14.15 Gruppdiskussion 2: Vad kan ni bidra med i en större kris?

14.15 – 14.35 Fika

14.35 – 15.00 Redovisning gruppdiskussion 2

15.00 – 15.30 Summering av dagen

15.30 Dagen avslutas

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss