• Eldningsförbud i hela Örebro län

    Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 sep 2023 klocka 09.00 - 15.30

Jämställdhetsdialog, september

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till ett nytt forum för att samordna länets arbete med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Temat för för denna dialog presenteras snart.

Syftet med dialogerna är att samla och stärka länets arbete inom hela det jämställdhetspolitiska området och erbjuda kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Jämställdhetsdialogerna ersätter tidigare nätverk inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Under 2023 arrangeras totalt tre dialoger, den sista arrangeras den 6 december.

Målgrupp

Personer i Örebro län som arbetar eller berörs av frågor rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Program

Info om dagens upplägg kommer snart!

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
I Örebro tätort, exakt plats publiceras längre fram
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 sep 2023

Kontakt