Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 sep 2023 klocka 09.00 - 12.00

Jämställdhetsdialog, september

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till ett nytt forum för att samordna länets arbete med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Temat för dagen är jämställdhet som våldsförebyggande arbete.

Syftet med dialogerna är att samla och stärka länets arbete inom hela det jämställdhetspolitiska området och erbjuda kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Jämställdhetsdialogerna ersätter tidigare nätverk inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Under 2023 arrangeras totalt tre dialoger, den sista arrangeras den 6 december.

Målgrupp

Personer i Örebro län som arbetar eller berörs av frågor rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Program

Föredragande under dagen kommer vara Linnea Bruno, doktor i sociologi och barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och Åsa Eldén, doktor i sociologi vid Uppsala universitet.

Under dagen ges även tillfälle för gruppdiskussioner och samverkan.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
City konferenscenter, Klostergatan 23
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss