15 mar 2021 klocka 13.00 - 14.30
Illustration, nyckel till Sverige.

Informationsträff om utlysta integrationsmedel

Länsstyrelsen bjuder in er som vill veta mer eller funderar på att söka medel till en informationsträff om utlysta medel inom §37, §37a och TIA.

Länsstyrelsen i Örebro län kan fördela medel enligt följande:

  • §37 – Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn
  • §37a – Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
  • TIA- Tidiga insatser för asylsökande

Träffen kommer att ge information om de olika medlen som finns att söka vad gäller inriktning, målgrupp, utlysningsperioder och prioriteringsgrunder 2021.

Fokus kommer att ligga på §37 och §37a som kan sökas av länets kommuner. Information kommer att ges om ansökningsprocessen med genomgång av de nya e-tjänsterna för ansökan och redovisning. Tid kommer även finnas för att ställa frågor.

Vem kan delta

Träffen riktar sig främst till tjänstepersoner inom länets kommuner som arbetar med eller som möter målgruppen nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande inom sitt arbete.

Bakgrund

Länsstyrelsen har flera regeringsuppdrag inom integration och utlyser under perioden februari till september 2021 olika integrationsmedel.

Medlen fördelas enligt förordning om Statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera (2016:1364), samt enligt ersättningsförordningen om 37 § och 37a § för ökad beredskap och mottagningskapacitet, utvecklad samverkan samt verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010: 1122).

Ytterligare information

Mer information om de olika medlen finns att läsa på Länsstyrelsen webbsida Öppnas i nytt fönster. under respektive rubrik.

Anmälan

VAR:
Digitalt, Skype-länk skickas ut till de som anmält sig innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 mar 2021

Kontakt