19 okt 2020 klocka 13.00 - 16.00

Mellangrödor i ekoodlingen

Inspireras av hur mellangrödor kan öka kväveförsörjningen och det biologiska livet i marken. På Hasta Gård kommer vi att varva föredrag i det inredda stallet med spännande diskussioner i fält.

Innehåll

  • Demoodling av persisk klöver, blodklöver och spärrklövern på fastmark och mulljord
  • Hur kan vitklöver med rätt bearbetning försörja flera grödor i växtföljden med kväve och samtidigt öka antalet maskar?
  • Vilka arter är mest intressanta – frostkänsliga eller övervintrande?
  • Insåningsteknik – så lyckas man på Hasta

Plats

Stefan Schörling, Hasta 131, Arboga

Medverkande

Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet, 019-603 27 13 och Ola Lundin, SLU

Anmälan

Senast 15 oktober till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller telefon: 018-56 04 00

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Vi bjuder på kaffe och kaka utomhus.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
VAR:
Stefan Schörling, Hasta 131, Arboga
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2020

Kontakt