Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som

  • landsbygd
  • energi- och klimat
  • miljöskydd
  • samhällsplanering
  • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Länsstyrelsens bidrag för regional projektverksamhet ska bidra till:

  • regional utveckling
  • tillväxt
  • väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner
  • god service
  • lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet.

Ansök om utbetalning av pågående projekt

Ansökan om utbetalning görs via minansokan.se Länk till annan webbplats.

Dokument och mallar

Stödberättigande kostnader Pdf, 34.3 kB.

Tidrapportmall Excel, 69 kB.

Lägesrapport Pdf, 125.3 kB.

Slutrapport Pdf, 583.6 kB.

Kontaktperson: Håkan Wiklund

Regional förnyelse

är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Inom ramen för projektet tas bland annat rapporter fram som bidrar till en ökad förståelse och förstärkt initiativförmåga kring länets möjligheter och utmaningar.

För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för Norrbotten behövs analys och översikt över länets möjligheter och utmaningar. Rapporter som tas fram inom Regional förnyelse utgör viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Norrbotten.

SMFs gränsöverskridande samverkan (2019)

Tillväxtförutsättningar för Norrbottens Näringsliv (2018)

Strategiska insatsområden -Testnäring i  Norrbotten (2018)

Befintliga och potentiella utvecklingsmöjligheter -Testnäring i Norrbotten (2018)

Metaanalys med fokus på utvecklingsmöjligheter -Testnäring i Norrbotten (2018)

 Regionala effekter -Testnäringen i Norrbotten (2018)

51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030 (2018)

Avståndsskatters effekter för Norrbotten (2018)

Hur mår besöksnäringen i Norrbotten? (2017)

Tillväxtförutsättningar för Norrbottens Näringsliv 

Framtidens Norrbotten (2016)

Konflikter om gruvetablering (2016)

Uppföljning innovationsbidraget (2016)

Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet (2015)

Norrbottens roll i samhällsekonomin (2014)

Nyföretagande i norr (2014)

41 000 anställningar till och med 2025 (2017)

Kontaktpersoner

Mats Lindell och Christoffer Björkman

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss