Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Tillsammans för Norrbottens bästa

Länsstyrelsen i Norrbottens län har en vision: "Tillsammans för Norrbottens bästa". Visionen bygger på att det bästa för länet är en hållbar utveckling - en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Genom vårt breda uppdrag täcker vi in de tre perspektiven inom hållbarhet – det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska.

Genom att samarbeta och samverka med andra aktörer i länet strävar vi efter att genomföra Agenda 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

  • utrota fattigdom och hunger överallt
  • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
  • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
  • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

  • främja arbetet med Agenda 2030
  • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
  • redovisa utvecklingen till regeringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss