Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Tidigare hade länsstyrelserna styrelser men 2007 beslutade regeringen att styrelserna skulle ersättas med insynsråd.

Landshövdingen föreslår ledamöter och regeringen beslutar.

Länsstyrelsens insynsråd i Norrbotten består av av följande ledamöter:

  • Li Skarin, VD Luleå Näringsliv
  • Niila Inga, Förbundsordförande SSR
  • Ulf Siverstedt, Överste och chef för Militärregion Nord
  • Ingela Bergman, Chef för Silvermuséet i Arjeplog
  • Tommy Nilsson, Kommunalråd i Kalix
  • Ida Karkiainen (S), Riksdagsledamot
  • Cathrine Norberg, Prorektor vid Luleå tekniska universitet
  • Richard Holmgren, Miljöchef på Vattenfall.

Landshövdingen är ordförande i insynsrådet.

Kontakt