Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Tidigare hade länsstyrelserna styrelser men 2007 beslutade regeringen att styrelserna skulle ersättas med insynsråd.

Landshövdingen föreslår ledamöter och regeringen beslutar.

Länsstyrelsens insynsråd i Norrbotten består av av följande ledamöter:

  • Carl-Fredrik Edström, Chef Norrbottens flygflottilj F21
  • Richard Holmgren, Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AB
  • Niila Inga, Ordförande Leavas sameby
  • Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot
  • Tommy Nilsson, Kommunalråd i Kalix
  • Cathrine Norberg, Prorektor vid Luleå tekniska universitet
  • Li Skarin, Företagare.

Landshövdingen är ordförande i insynsrådet.

Kontakt