Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordkalottsamarbete

Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna. Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna, med två års intervaller och Region Norrbotten innehar ordförandeskapet för 2019 - 2020. Sekretariatsfunktionen finns hos Lapplands förbund i Rovaniemi.

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets handlingsprogram för perioden 2017-2020 prioriteras följande samarbetsområden:

  • Regionalpolitik
  • Gränsens möjligheter
  • Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen
  • Miljö
  • Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Nordkalottrådets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt