Nordkalottsamarbete

Nordkalottrådet stöder ekonomisk, social och miljömässig utveckling på Nordkalotten. Rådet söker lösningar på gemensamma utmaningar och bidrar till utvecklingen av ett starkt samarbetsområde i det arktiska Europa.

Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna i tre länder. Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna med två års intervaller och Lapplands förbund innehar ordförandeskapet för 2021—2022. Sekretariatsfunktionen för NKR finns hos Lapplands förbund i Rovaniemi.

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets ordförandeskapsprogram för perioden 2021—2022 prioriteras följande samarbetsområden:

  • Vidareutveckla Nordkalottens gränstjänstverksamhet med fokus på förstärkt och långsiktig finansiering.
  • Undersöka förutsättningarna för att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten
    Öka Nordkalottens anpassningsförmåga, kompetens och kapacitet för att hantera den gröna omställningen.
  • Skapa en helhetsbild av arbetet med regional och lokal attraktionskraft för regionens framtid
    Utveckla Nordkalottrådets arbetsordning och verksamhetsmodell.

Nordkalottrådets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt