Nordkalottsamarbete

Nordkalottrådet stöder ekonomisk, social och miljömässig utveckling på Nordkalotten. Rådet söker lösningar på gemensamma utmaningar och bidrar till utvecklingen av ett starkt samarbetsområde i det arktiska Europa.

Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna i tre länder. Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna med två års intervaller och Lapplands förbund innehar ordförandeskapet för 2021—2022. Sekretariatsfunktionen för NKR finns hos Lapplands förbund i Rovaniemi.

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets ordförandeskapsprogram för perioden 2021—2022 prioriteras följande samarbetsområden:

  • Vidareutveckla Nordkalottens gränstjänstverksamhet med fokus på förstärkt och långsiktig finansiering.
  • Undersöka förutsättningarna för att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten
    Öka Nordkalottens anpassningsförmåga, kompetens och kapacitet för att hantera den gröna omställningen.
  • Skapa en helhetsbild av arbetet med regional och lokal attraktionskraft för regionens framtid
    Utveckla Nordkalottrådets arbetsordning och verksamhetsmodell.

Nordkalottrådets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss