Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Åtgärder i vatten med vattenpester

en hand håller i vattenpest

Smal vattenpest funnen i Kiruna kommun 2023.

Planerar du att utföra åtgärder i vatten behöver du ta reda på om din åtgärd riskerar att sprida invasiva främmande arter. Smal vattenpest och vattenpest är de invasiva vattenarter som har störst spridning i Norrbotten. De förekommer på mjuka bottnar längs kusten och i vissa vattendrag och sjöar. Smal vattenpest är förbjuden att sprida sedan 2015. Vattenpest är på förslag att förbjudas i Sverige. Du som utför en åtgärd ansvarar för att arbetet kan utföras utan att invasiva arter sprids.

Hur sprids vattenpesterna?

Vattenpesterna sprids genom att stjälken bryts av och flyter i väg och bildar en ny planta. En 0,5 centimeter lång bit av stjälken kan bilda en ny planta.

Vilken skada kan vattenpester göra?

Täta bestånd av vattenpest kan ställa till problem för båttrafik, fiske och rekreation och även påverka vattenflöden i mindre vattendrag.

Vattenpesterna bildas täta bestånd och tränger undan annan vegetation. Den kan även förändra miljön för djurlivet.

Övergödningen i ett vattenområde ökar när smal vattenpest först tar upp näringsämnen ur sedimenten under tillväxten, och sedan frigörs dessa näringsämnen och hamnar i vattnet när växten bryts ned inför vintern. Nedbrytningen av växtmaterial kan även leda till syrebrist i vattnet.

Vad behöver jag göra?

Du behöver säkerställa att din åtgärd inte riskerar att orsaka spridning av invasiva arter, i synnerhet den förbjudna smala vattenpesten. Det kan innebära att du behöver inventera vattenområdet där du planerar att utföra åtgärden. Finns någon av vattenpesterna i närheten av området där du ska utföra din åtgärd eller/och om arbetsområdet är en lämplig livsmiljö för vattenpesten bör inventering utföras. Finns de invasiva växterna på botten där du ska arbeta behöver du vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning.

Exempel på försiktighetsåtgärder som kan krävas:

  • Avgränsa arbetsområdet med siltgardin. Siltgardinen ska tas bort med stor försiktighet så att inte sedimenterade växtdelar från invasiva arter sprids. Om det flyter runt sådana växtdelar ska dessa fångas upp innan siltgardinen tas bort.
  • Maskiner, verktyg och annan utrustning som använts i vatten med vattenpester ska rengöras från växtdelar innan de flyttas från arbetsområden där arten växter, så att de inte sprider växtdelar vidare.
  • Växtdelar från vattenpester som samlats upp av exempelvis siltgardin eller liknande ska omhändertas. Växtdelar kan grävas ned på land eller transporteras i sluten och tät förpackning direkt till avfallsstation där de sorteras som brännbart eller enligt avfallsstationens anvisning för invasiva arter.
  • Massor/sediment från bottnar med vattenpester får inte placeras inom andra vattenområden eller där de riskerar att sköljas ut i vattnet.

Vattenpest med olika namn

Har du hört flera benämningar på vattenpest? Det beror på att specifika arter ofta benämns i vetenskapliga sammanhang och blir då mer korrekt med latin:

Smal vattenpest

Det latinska namnet för smal vattenpest är Elodea nuttallii. Läs mer om arten och rapportera in om du stöter på den:
Smal vattenpest, SLU databanken Länk till annan webbplats.

Vattenpest

Det latinska namnet för vattenpest är Elodea canadensis. Mer information om arten:
Vattenpest, SLU Artfakta Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss