Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Den verksamhet eller den privatperson som förorenat ett område är ansvarig för att bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar. Även en verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området.

Ansvar för förorenade områden på EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning om efterbehandlingsansvar utifrån miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsägares ansvar

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Fastighetsägares ansvar på Statens geotekniska instituts webbplats Länk till annan webbplats.

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet på EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyldighet att anmäla planerad sanering

Du som planerar att sanera ett förorenat område är oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

I Norrbottens län har en övervägande del av tillsynen över pågående miljöfarliga verksamheter överlåtits till de kommunala nämnderna. Det har medfört att Länsstyrelsens arbete främst handlar om tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn och arbetar med tillsynsvägledning till länets kommuner vad gäller föroreningsskadade områden. I det sammanhanget är ett av våra huvuduppdrag att öka andelen privatfinansierade undersökningar och åtgärder så att kostnaderna för dessa insatser så långt som möjligt bärs av de som ansvarar för föroreningen.

En sak är gemensamt för såväl kommuner som Länsstyrelsen. Det är att tillsynsmyndigheten har ett ansvar för att driva krav på utredning och efterbehandling där det finns ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Tillsynsinsatserna fokuseras i första hand på länets prioriterade objekt där riskerna för människors hälsa och vår miljö bedöms som stora eller mycket stora.

Kontakt

Förorenade områden Norrbotten