Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Arjeplogs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Abrahamsson, Mats

telefon: 0961-614 14

e-post: mats.abrahamsson@arjeplog.se

2026-12-31

Lango, Nina

telefon: 070-235 60 76

e-post: nina.lango@protonmail.com

2026-12-31

Utsi, Isak

telefon: 073-083 85 22

e-post: isak.utsi@arjeplog.se

2026-12-31

Arvidsjaurs kommun webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Backman, Ulf

telefon: 0960-155 00 (Arvidsjaurs kommuns växel)

2026-12-31

Grubbström, Kristina

telefon: 070-290 69 49

e-post: kristina.grubbstrom@icloud.com

2026-12-31

Hedman, Britt-Inger

telefon: 070-302 35 61

e-post: renudden@gmail.com

2026-12-31

Ruth, Lena

telefon: 070-222 27 51

e-post: lena.ruth@arvidsjaur.se

2026-12-31

Bodens kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn

Gäller till

Backgård, Kenneth

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Blomdahl, Eivy

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Bäcklund, Jan-Olov

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

2026-12-31

Lindström, Olle

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Nylund, Anna-Karin

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Qvist, Magnus

telefon: 070-419 28 03

e-post: 092119965@telia.com

2026-12-31

von Schantz, Maria

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Sjöö, Erika

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

2026-12-31

Strömbäck, Bo

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Sundström Lindström, Astrid

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

tillsvidare

Öman, Béatrice

telefon: 0921-620 00

e-post: borgerligavigslar@boden.se

2026-12-31

Gällivare kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Junkka, Inger

telefon: 0970-120 03 eller 072-231 20 03

tillsvidare

Stambro, Sofia

telefon: 070-584 39 98 eller 070-349 06 77

e-post: sofia.stambro@telia.com

2026-12-31

Haparanda stads webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bucht, Stina

telefon: 070-687 81 13

tillsvidare

Hixö, Peter

telefon: 076-800 05 00

e-post: peter@hix.se

2026-12-31

Kapraali, Carina

telefon: 070-397 27 16

e-post: carina.kapraali@outlook.com

2026-12-31

Jokkmokks kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Henrik Blind

telefon: 070-3985897

e-post: henrik.blind@jokkmokk.se

2026-12-31

Hövenmark, Anna

telefon: 070-611 71 92

e-post: anna.hovenmark@jokkmokk.se

2026-12-31

Klang, Nicklas

telefon: 070-378 07 25

tillsvidare

Nyberg, Anna-Lisa

telefon: 0971-554 46 eller 070-653 46 12

tillsvidare

Kalix kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Andersson, Susanne

telefon: 076-130 44 76

e-post: susanne.andersson@politiker.kalix.se

2026-12-31Henriksson, Maria

telefon: 070-223 77 41

e-post: maria.s.henriksson@kalix.se

2026-12-31

Landström, Helena

tillsvidare

Mohss, Åsa

telefon: 0923-653 43

e-post: asa.mohss@kalix.se

2026-12-31

Nilsson, Tommy

telefon: 070-208 92 44

e-post: bondersbyn610@hotmail.com

2026-12-31

Samuelsson, Inga-Lis

tillsvidare

Yli, Jenni

telefon: 076-102 65 83

e-post: jenni.yli@kalix.se

2026-12-31

Kiruna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Ericsson, Harald

tillsvidare

Fredriksson, Ann-Catrin

tillsvidare

Hirvelä, Åsa

tillsvidare

Inga, Gustaf Sixten

telefon: 070-573 99 06

e-post: gustafsixteninga62@gmail.com

2026-12-31

Isaksson, Ulf

telefon: 070-686 50 59

e-post: ulfisaksson52@gmail.com

2026-12-31

Lundquist, Eva

tillsvidare

Mämmi, Anna

tillsvidare

Stridsman, Sten

tillsvidare

Sydberg, Stefan

telefon: 072-547 03 80

e-post: stefan.sydberg@gmail.com

2026-12-31

Törnman, Lars

telefon: 070-699 85 20

e-post: larstornman@gmail.com

tillsvidare

Töyrä, Emilia

telefon: 072-538 30 67

e-post: emilia.toyra@kiruna.se

2026-12-31

Vilgats, Timo

tillsvidare

Luleå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Ahlqvist, Birgitta

tillsvidare

Berggård, Nina

telefon: 070-354 38 45

e-post: nina.berggard@vansterpartiet.se

tillsvidare

Bladfors Eriksson, Margareta

tillsvidare

Boström, Inger

telefon: 070 255 10 62

e-post: ingerlule@live.se

2026-12-31

Jamshidi, Farida

telefon: 073-024 65 58

e-post: farida.jamshidi@icloud.com

2026-12-31

Karbin, Lars

tillsvidare

Karlsson, Mattias

e-post: mattias.j.karlsson@riksdagen.se

tillsvidare

Lindbäck, Margaretha

telefon: 070-512 05 22

e-post: margaretha.lindback43@gmail.com

tillsvidare

Lundh Sammeli, Fredrik

e-post: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

tillsvidare

Petersen, Karl

tillsvidare

Pontén, Mats

telefon: 070-533 53 03

e-post: mats.ponten@live.se

2026-12-31

Själin, Emma

telefon: 076-228 96 29

e-post: emma.sjalin@gmail.com

2026-12-31

Tekin, Mehmet

telefon: 070-478 38 30

e-post: mehmettekin.se@gmail.com

2026-12-31

Stålnacke, Yvonne

tillsvidare

Pajala kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Hammarström, Ulrica

telefon: 0978-120 02

2026-12-31

Kumpula Kostet, Anna

telefon: 070-281 95 95

e-post: anna@arcticcon.se

2026-12-31

Larsson, Jan

telefon: 070-589 21 07

tillsvidare

Pekkari, Henrik

telefon: 073-813 64 54

tillsvidare

Törmä Lindmark, Maria

telefon: 073-337 48 88

tillsvidare

Piteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bergman, Daniel

telefon: 070-545 31 96

2026-12-31

Bergström, Anna

telefon: 070-331 17 40

2026-12-31

Engren, Mikael

telefon: 0923-650 04

2026-12-31

Granberg, Lars U

telefon: 0911-694 38

tillsvidare

Stenberg, Helena

telefon: 0911-69 60 01

tillsvidare

Wallstén, Gunilla

telefon: 070-672 93 33

2026-12-31

Åström, Martin

telefon: 070-293 76 88

2026-12-31

Älvsbyns kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bergkvist, Ulla

2026-12-31

Nilsson, Birgit

telefon: 070-572 44 18

2026-12-31

Överkalix kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn

Gäller till

Olofsson, Kristina

2026-12-31

Vennström, Jörgen

2026-12-31

Övertorneå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Kemppainen, Roland


2026-12-31

Lampinen, Marianne

tillsvidare

Mörtberg, Tomas

2026-12-31

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Förordnandet kan vara tidsbegränsat. Den som har ett förordnande som vigselförrättare har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den viger par. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Ansökan om förordnande

Det finns två sätt att ansöka om förordnande som borgerlig vigselförrättare

 • Kommunen föreslår vigselförrättare till Länsstyrelsen
 • Den enskilde ansöker själv

Det finns ingen särskild blankett utan du ansöker via brev eller e-post.
Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla

 • Namn, personnummer och adress
 • Vilken kommun du önskar bli förordnad inom
 • CV som visar relevanta kunskaper och kvalifikationer för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad som borgerlig vigselförrättare

Ansökan skickar du till norrbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå.

Förordnande vid enstaka tillfällen

Det finns möjlighet att i undantagsfall ansöka om förordnande som borgerlig vigselförrättare för dagen då vigseln ska förrättas (förordnande vid enstaka tillfälle). Av ansökan ska framgå

 • Datum och plats för vigseln
 • Namn på de två som vill ingå äktenskap
 • Ditt namn, personnummer och adress
 • CV som visar relevanta kunskaper och kvalifikationer för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad till borgerlig vigselförrättare för enstaka tillfälle och de särskilda omständigheter som ger anledning till undantag.

Ansökan skickas till den Länsstyrelse i det län där vigseln ska äga rum.

Observera att Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Kontakt