Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny led i Snöbergets naturreservat

En gammal skog med stenvallar.

En del av utvidgningen av naturreservatet Snöberget som gjordes 2018. Den nya leden går genom den utvidgade delen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Nu finns det en ny markerad led upp på Snöbergets topp. Leden är drygt två kilometer lång och börjar väster om berget vid en skogsbilväg.

Ersätter den gamla

Den nya leden ersätter den gamla leden österifrån, som inte längre underhålls. Den gamla leden går att använda, men det vissa delar kan vara blöta på grund av nedsjunken spång, och över nya kalhyggen kan leden vara svår att hitta. Träd har också fallit över leden.

Plats för eldplatser

Under hösten 2022 har två nya eldplatser anlagts på Snöbergets topp. Hösten 2023 eller våren 2024 kommer dasset från den gamla ledstarten flyttas till den nya. En breddning av vägen kommer att göras för att underlätta parkering av bil där den nya leden startar. Tills vidare kan bil ställas längs vägkanten.

Här hittar du den nya leden

Från väg 356 norr om reservatet svänger du söderut på en skogsbilväg och följer den cirka fyra kilometer. I närheten av Dammyrtjärnen på vägens västra sida ser du på andra sidan vägen en skylt ”Snöberget” där leden börjar. Därifrån går leden österut upp på Snöberget. Leden är markerad och så småningom kommer den bli upptrampad av besökare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss