Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny led i Snöbergets naturreservat

En gammal skog med stenvallar.

En del av utvidgningen av naturreservatet Snöberget som gjordes 2018. Den nya leden går genom den utvidgade delen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Nu finns det en ny markerad led upp på Snöbergets topp. Leden är drygt två kilometer lång och börjar väster om berget vid en skogsbilväg.

Ersätter den gamla

Den nya leden ersätter den gamla leden österifrån, som inte längre underhålls. Den gamla leden går att använda, men det vissa delar kan vara blöta på grund av nedsjunken spång, och över nya kalhyggen kan leden vara svår att hitta. Träd har också fallit över leden.

Plats för eldplatser

Under hösten kommer även två nya eldplatser anläggas på Snöbergets topp och dasset från den gamla leden kommer flyttas till den nya ledstarten. En breddning av vägen kommer att göras för att underlätta parkering av bil. Tills vidare kan bil ställas längs vägkanten.

Här hittar du den nya leden

Från väg 356 norr om reservatet svänger du söderut på en skogsbilväg och följer den cirka fyra kilometer. I närheten av Dammyrtjärnen på vägens västra sida ser du på andra sidan vägen en skylt ”Snöberget” där leden börjar. Därifrån går leden österut upp på Snöberget. Leden är markerad och så småningom kommer den bli upptrampad av besökare.

Leden syns inte än som en egen anordning i Norrbottens Naturkarta eller på sidan om Snöberget här på webben, men den är ändå lätt att hitta genom att följa beskrivningen ovan.

Kontakt