Isovaara

Från toppen av berget Isovaara har du en härlig utsikt över Torne älvdal. På vägen uppför berget vandrar du genom både blåbärsgranskog och hällmarker med knotiga tallar.


Hällmark med träd

Hällmark på Isovaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Isovaara (Storberget) ligger alldeles vid Övertorneå samhälle. Det är ett värdefullt friluftsområde för motion, avkoppling och naturupplevelser. Här finns flera vandringsstigar och en raststuga med eldplats på den 174 meter höga toppen. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Torne älvdal. Granitklipporna har brutits sönder av frostsprängning och bildar vilda rasbranter, särskilt mot öster.
Blåbärsgranskogen på bergets nordsluttning övergår på högre höjd till öppna tallhedar och hällmarkstallskog med knotiga tallar.

Vid den lilla bäcken i reservatets sydvästra hörn blommar kabbleka och liljekonvalj under vår och försommar. I Isovaaras skogar trivs också ripa, orre och järpe. Vintertid kan du i snön hitta spår efter mård, ekorre, hare och hermelin.

Utsikt över Tornedalen

Från Isovaara har du en fin utsikt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 1968

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000