Tervajänkkä

Här kan du vandra i skog och på myr. Det finns en spångad stig runt området. Den vidsträckta myren Juokhaisenjänkkä (sångsvanmyren) passar bra för att titta på fåglar.

Utsikt över myr i höstfärger

Utsikt från ett av fågeltornen i Tervajänkkä. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tervajänkkä passar bra om du vill titta på fåglar. Ute på myren kan man beskåda det rika fågellivet. I naturreservatet häckar till exempel dvärgmås, lärkfalk och videsparv.

Gammelskogen i Tervajänkkä är värdefull för många djur och växter som behöver gamla träd för att överleva. Skogen i området är ganska varierande. I vissa delar finns det gott om gamla aspar och andra lövträd, ibland är det mest gran och tall. Det finns också områden av den blötare, ganska sällsynta gransumpskogen.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark och markerad led
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 2005

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat