Haparanda-Sandskär

Naturreservatet Haparanda Sandskär ligger i Malifjärden och gränsar till nationalparken Haparanda skärgård. Två öar ingår i reservatet, Letto och Ylikari. 

Hav

Naturreservatet Haparanda Sandskär ligger i nordligaste Bottenviken, precis intill nationalparken med samma namn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Letto och Ylikari är båda långsmala och karaktäriseras av blockiga, exponerade stränder med sandvegetation högre upp. Ylikari är opåverkad av människor men på Letto finns ett fiskeläge med tillhörande bryggor. Här finns även en så kallad labyrint, en stensättning av klappersten med ett enhetligt mönster i form av en ingång och ett antal ringar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

  • jakt är förbjuden i hela reservatet.
  • eldning får ske på särskilt anvisade platser.
  • på ön Ylikari råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli på grund av häckande fåglar.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1982, då omfattade reservatet även det som idag är nationalparken Haparanda skärgård.

Storlek: 10 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: För båttrafik, kontakta Haparanda turistbyrå.