Arvesjåkkå

Naturreservatet Arvesjåkkå är en flack, barrskogsbevuxen dalgång bland lågfjällen i Arjeplog.

Öring i vatten

Öring. Foto: Dan Blomkvist/Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet har fått sitt namn av den strömmande Arvesjåkkå som rinner genom området och vidare ut i Piteälven. Hit kommer gärna sportfiskare för att testa lyckan. Framför allt är det ädelfiskarna harr och öring som lockar.

Arvesjåkkå

Vy från Arvesjåkkå

I naturreservatet finns gott om gles, gammal granskog. I de torrare delarna finns det grova tallar. Det finns många vattendrag och småsjöar i Arvesjåkkå och flera stigar leder in i området.

Arvesjåkkå är ett av de tjugotal fjällurskogsreservat som bildades på statlig mark i slutet av 1980-talet. Dessa utgör tillsammans länets och några av landets värdefullaste urskogsområden.

Om du vill fiska behöver du fiskekort. Se information från Arjeplogs kommun till höger på sidan.

Området är periodvis avstängt på grund av militär verksamhet. För mer information kontakta Försvarsmakten.

Föreskrifter

Det är förbjudet i reservatet att:

  • avsiktligt störa djur- och fågelliv
  • skada mark eller växtlighet, även döda träd
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Du får köra skoter och plocka bär och matsvamp. Jakt och fiske får ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog
Bildat år: 1988
Storlek: 90 kvadratkilometer
förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat