Skyddsobjekt

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, andra anläggningar, objekt och områden som enligt Skyddslagen (2010:305) och Skyddsförordningen (2010:523) kan behöva ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, grovt rån och spioneri samt röjande av andra hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

Några exempel på skyddsobjekt är statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns bostäder och Riksdagens byggnader. De byggnader som disponeras av Försvarsmakten samt de som är avsedda för att leda statlig eller kommunal verksamhet är även de skyddsobjekt. Vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret kan också vara skyddsobjekt.

Skyddslagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som uppkommer som en följd av militär verksamhet.

Vad klassning av skyddsobjekt innebär

Genom att något klassas som skyddsobjekt innebär det att obehöriga inte har tillträde dit och överträdelse av ett tillträdesförbud kan leda till böter eller fängelse enligt 30 § Skyddslagen. Ett tillträdesförbud kan också förenas med fotograferings- och avbildningsförbud av eller inom skyddsobjektet. I ett vattenområde som finns invid skyddsobjektet kan det vara förbud mot att bada, dyka, ankra och fiska.

Det är Försvarsmakten som har beslutanderätt för militära skyddsobjekt, medan det är länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet är lokaliserat som beslutar om civila skyddsobjekt. Även regeringen har beslutanderätt för vissa skyddsobjekt som exempelvis regeringens egna byggnader.

Blankett - Ansökan om skyddsobjekt

Ansökan om skyddsobjektPDF

Kontakt