Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Tidigare övningar och utbildningar

Inom nätverket Krissamverkan Kronoberg ska en regional samverkansövning genomföras minst vartannat år. Övningarna tar ungefär ett år att planera och genomförs på olika sätt. De senaste åren har övningar som handlat om bland annat oväder, värmebölja och kärnkraftsolycka genomförts.

Varje år hålls dessutom Regionala samverkanskurser (RSK). Det finns två nivåer i utbildningen: en grundkurs och en kurs om samordning och ledning. Länsstyrelsen planerar och håller i utbildningen tillsammans med övriga aktörer i Krissamverkan Kronoberg.

Kontakt