Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller från och med 1 mars 2022 till och 29 februari 2024.

Ordförande

Landshövding Maria Arnholm

Ledamöter

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland

Mikaela Jonsson, ledamot LRFs riksförbundsstyrelse

Monica Haider, riksdagsledamot (S)

Patrik Oldin, polisområdeschef i polisregion Syd

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Thomas Haraldsson, kommun- och regionpolitiker

Kontakt