Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller fr.o.m. 1 mars 2019 t.o.m. den 29 februari 2020.

Ordförande

Landshövding Maria Arnholm

Ledamöter

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Katarina Brännström, riksdagsledamot (M)

Monica Haider, riksdagsledamot (S)

Christel Fritjofsson, NIBE

Mikaela Jonsson, vice ordförande LRF Sydost

Thomas Haraldsson, kommun- och regionpolitiker

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland

Anna Sjödahl, Näringslivschef Växjö kommun

Kontakt