Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller från och med 1 mars 2024 till och med 28 februari 2027.

Ordförande

Landshövding Maria Arnholm

Ledamöter

Charlotte Tagesson, marknadsansvarig Kontek Lön

Johan Lindberg, Regional utvecklingsdirektör Kronoberg

Lotta Lyrå, verkställande direktör Södra

Mikaela Jonsson, ledamot LRFs riksförbundsstyrelse

Patrik Oldin, polisområdeschef i polisregion Syd

Peter Andersson, chef Arbetsförmedlingen

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss