Vår vision leder oss mot framtiden

Länsstyrelsens vision fastställdes 2021 och är vår ledstjärna i arbetet för att Kronobergs län ska vara ett attraktivt län där människor vill leva, bo och verka. Visionen är vår utgångspunkt när vi sätter mål, fattar beslut, planerar, utför och följer upp vår verksamhet.

Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.

– Visionen är viktig för att alla som arbetar på länsstyrelsen ska ha samma bild av vart vi är på väg. Med utgångspunkt i vårt uppdrag, omvärldsspaning och alla medarbetares delaktighet och engagemang landade vi i den här visionen. Den bygger på vår övertygelse att god samverkan bidrar till en positiv utveckling för hela länet, säger landshövding Maria Arnholm.

Landshövding Maria Arnholm sitter framåtlutad och ler mot kameran

Landshövding Maria Arnholm

Tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta för att kronobergarna blir fler, att företag etablerar sig och att arbetstillfällen skapas. Med småländsk klurighet och nytänkande vill vi att vårt län ska vara drivande i den gröna omställningen och att vi bidrar till miljöförbättringar och ökad biologisk mångfald. Säkrad tillgång till vatten och en ökad regional livsmedelsproduktionen är viktigt, inte minst för en god beredskap.

Länsstyrelsen arbetar också för att det ska finnas bra bostäder till alla och att länet erbjuder tillgängliga natur- och kulturmiljöer. Andra områden i fokus är god folkhälsa, trygghet men också jämlikhet och jämställdhet, som är grundläggande för att alla ska kunna bidra och vara delaktiga.

Vi ska bidra till digitalisering och innovation som förenklar och förbättrar livet, både på landsbygd och i tätort. Bra kommunikationer och teknisk infrastruktur ska göra det lätt att resa hållbart och underlätta livet för alla som bor och arbetar i länet.

Vår mission

Vår mission beskriver vad vi gör i vår dagliga verksamhet, för vem vi gör det och hur vi gör det. Länsstyrelsens mission är:

”Vi arbetar för ett hållbart och livskraftigt län för alla kronobergare. Vi företräder staten och bidrar till utveckling genom att vara drivande, samverka och hantera målkonflikter.”

Våra fem byggstenar

För att kunna uppnå visionen finns fem viktiga byggstenar. Inom dessa områden sätter vi upp mål för att nå vår vision ”Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans”. Byggstenarna är:

  • Miljö & klimat
  • Tillväxt & attraktivitet
  • Service & rättssäkerhet
  • Trygghet & hälsa
  • Levande landsbygd

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss