Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 19 januari 2022.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

95

2

6

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

6

8

Anmälningsärenden djurskydd

90

99

12

20

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

67

20

23

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

98

44

48

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

42

47

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

39

34

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

30

163

222

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

42

148

253

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

98

36

51

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

33

84

103

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

86

32

29

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

90

16

15

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

78

50

50

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

91

11

28

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

30

100

8

10

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

7

8

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

90

15

17

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

93

14

16

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

61

36

38

Kontakt