Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med vissa typer av ärenden. Du ser även hur vår måluppfyllelse ser ut inom utvalda områden.

Sidan uppdaterades 3 juni 2022.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

100

2

5

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

10

14

Anmälningsärenden djurskydd

90

96

15

25

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

69

20

21

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

98

43

49

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

36

44

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

37

39

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

33

160

224

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

47

146

268

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

98

42

51

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

33

110

121

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

82

30

30

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

93

15

14

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

74

53

57

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

81

33

74

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

88

17

21

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

97

6

10

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

90

14

16

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

88

13

18

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

78

28

29

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö