Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med vissa typer av ärenden. Du ser även hur vår måluppfyllelse ser ut inom utvalda områden.

Siffrorna bygger på handläggningstider ett år tillbaka i tiden och sidan uppdateras fyra gånger per år. Sidan uppdaterades den 2 april 2024.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

93

6

13

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

8

14

Anmälningsärenden djurskydd

90

95

14

24

 

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

83

16

17

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

100

42

46

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

26

26

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

42

54

 

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

40

170

258

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

49

126

183

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

98

43

57

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

52

44

74

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

83

25

33

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

82

15

15

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

85

39

44

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

94

12

20

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

90

13

19

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

95

5,5

11

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

87

20

22

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

85

11

18

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

56

39

67

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss