Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 15 mars 2021.

Handläggningstider

Beskrivning av ärendeMåltid i dagar

Måluppfyllelse (Andel %)


Median i dagar


Medel i dagar

Ansökan om förprövning djurstall

56

92

4

15

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

94

4

19

Anmälningsärenden djurskydd

90

94

14

28

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

42

23

26

Överklagande av lov, förhandsbesked

150

96

29

40

Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej fritidsbostäder

120

100

47

48

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

33

35

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

28

218

245

Kyrkliga kulturminnen -Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

33

240

308

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

100

38

52

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

39

79

103

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

90

29

26

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

88

15

14

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

60

53

71

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

92

6

37

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

86

13

19

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

6

8

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

87

13

16

Ansökan om yrkesfiskelicens

30
Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

93

9

14

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

93

32

38

Kontakt