Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 3 september 2020.

Handläggningstider

Beskrivning av ärendeMåltid i dagar

Måluppfyllelse (Andel %)


Median i dagar


Medel i dagar

Ansökan om förprövning djurstall

56

93

5

13

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

93

6

20

Anmälningsärenden djurskydd

90

91

18

35

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

50

22

24

Överklagande av lov, förhandsbesked

150

100

34

41

Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej fritidsbostäder

120

100

29

32

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

48

55

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

36

188

216

Kyrkliga kulturminnen -Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

26

304

330

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

100

29

44

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

32

84

97

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

77

34

32

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

92

12

13

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

58

52

65

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

81

46

94

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

94

9

14

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

7

9

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

89

13

16

Ansökan om yrkesfiskelicens

30
Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

88

13

15

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

66

35

50

Kontakt