Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 17 mars 2020.

Handläggningstider

Beskrivning av ärendeMåltid i dagar

Måluppfyllelse (Andel %)


Median i dagar


Medel i dagar

Ansökan om förprövning djurstall

56

100

3

4

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

4

9

Anmälningsärenden djurskydd

90

91

25

37

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

40

23

26

Överklagande av lov, förhandsbesked

150

100

10

12

Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej fritidsbostäder

120

100

5

5

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

21

15

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

36

229

180

Kyrkliga kulturminnen -Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

25

245

269

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

100

15

27

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

30

102

109

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

84

20

24

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

94

10

11

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

85

47

42

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

75

46

136

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

78

7

17

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

8

9

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

78

21

21

Ansökan om yrkesfiskelicens

30
Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

91

19

18

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

35

48

45


Kontakt