Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med vissa typer av ärenden. Du ser även hur vår måluppfyllelse ser ut inom utvalda områden.

Sidan uppdaterades 29 september 2022.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

96,9

3,5

9,5

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

10,5

22

Anmälningsärenden djurskydd

90

93,9

17

27,1

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

71,4

19

16,4

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

98

39

47,6

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

41

47

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

41

46,1

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

36,6

161

237,2

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

41,9

164

272,3

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

96

45,5

56,2

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

35,9

101,5

112,1

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

81,2

30

31

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

93

14

13,4

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

66,7

52

58,2

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

77,8

57

105,3

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

81,8

17

21,9

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

97,6

6

9,3

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

83,3

15

17,9

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

85,7

12

18,3

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

93,2

18

21,3

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö