Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När beslutar Länsstyrelsen om dispens?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Särskilda regler för jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver i vissa fall inte söka dispens. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Är åtgärden inom ett vattenområde?

Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Ansök om strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om vi inte godkänner din ansökan.

För att vi ska kunna ge dispens krävs: 

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Relaterad information

Beslut och kartor om utvidgat strandskydd 200 meter på utpekade sjöar i Kronobergs län.

Beslut Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - Översiktskarta Pdf, 874.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Asasjön Pdf, 606.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolmen Pdf, 930.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - mitt Pdf, 621.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - nord Pdf, 657.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - syd Pdf, 732 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - sydost
Pdf, 507.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - sydväst Pdf, 549 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiolen Pdf, 683.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Flåren Pdf, 715.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Flåren - nord
Pdf, 577 kB, öppnas i nytt fönster.
Flåren - syd Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster.

Furen - Alvesta Pdf, 677.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Furen - Ljungby Pdf, 598.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hannabadssjön Pdf, 788.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Helgasjön Pdf, 852.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - nordost Pdf, 716.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - nordväst
Pdf, 711.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - syd Pdf, 772.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Innaren Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Madkroken Pdf, 648.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mien Pdf, 597.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Möckeln Pdf, 767.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - mitt Pdf, 711.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - norr
Pdf, 682.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - syd Pdf, 744.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Näversjön Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rottnen Pdf, 694.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rottnen - norr
Pdf, 654 kB, öppnas i nytt fönster.
Rottnen - syd Pdf, 562.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Salen Pdf, 893.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Salen - norr
Pdf, 758.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Salen - syd Pdf, 641.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skavenäsasjön-Tolgsjön Pdf, 678.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skärlen Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Spånen Pdf, 637.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stora Hensjön Pdf, 710.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Stråken Pdf, 695.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Unnen Pdf, 692.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vidöstern Pdf, 665.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Åsnen Pdf, 936.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - norr Pdf, 706.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - nordost Pdf, 698.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - sydost Pdf, 767 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - sydväst Pdf, 727.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - ostmitt Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - västmitt
Pdf, 700.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - Skatelövsfjorden Pdf, 738.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö