Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenskotertrafik

Gillar du att köra vattenskoter? Då vet du väl också om att du inte får köra överallt? Det är bara tillåtet med vattenskotertrafik i och till allmän farled.

Du får köra vattenskoter inom 300 meter från mittlinjen av markerade allmänna farledssträckningar, men inte närmare land än 100 meter. För att kunna ta dig till och från farleden får du färdas kortast möjliga väg till och från land eller brygga även utanför tillåtet område. Observera dock att du aldrig får köra genom allmän badplats!

I naturreservat, djurskyddsområden och andra skyddade områden gäller särskilda regler för vad som är tillåtet. Det är generellt förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar och vissa andra vilt levande djurarter som är fridlysta (särskilt under djurens parnings-,  uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder).

Begränsningar i Kalmar län

I Kalmar län får du bara använda vattenskoter inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort. Oavsett får du inte köra närmare än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.

Inne i Grankullaviken (farled 327) får vattenskoter användas högst 100 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Där farleden går i sund smalare än 200 meter skall färd ske i farledens mitt om ingen annan utmärkning av farleden finns. I fall det upplåtna området kring farled berör område som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter.

Du får inte köra vattenskoter i någon sjö i Kalmar län.

Vad är en allmän farled?

Allmänna farleder är de farleder som Sjöfartsverket särskilt beslutat om i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5).

Att ta sig till och från farled

För att ta dig till farleden får du färdas kortast möjliga väg till och från land/brygga.

Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg från följande platser:

 • Bergkvara
 • Borgholm
 • Byxelkrok
 • Böda hamn
 • Gamleby
 • Grankullavik
 • Grönhögen
 • Degerhamn
 • Figeholm (Vasakajen)
 • Färjestaden
 • Kalmar (Stensö och Svensknabben)
 • Kårehamn
 • Lindnäs
 • Loftahammar (Varvet)
 • Mönsterås (Varvet)
 • Mörbylånga
 • Oskarshamn (Ärnemar och Kolbergaviken)
 • Påskallavik
 • Revsudden
 • Stora Rör
 • Verkebäck
 • Västervik (Horns udde, Gamlebyviken och Högö brygga) samt
 • Ytterby på Stora Askö.

Vattenskotrar får även användas i vattenområde i Oskarshamns kommun. 

Beslut om vattenskotertrafik 2006 Pdf, 31.1 kB.

Kartor

Västerviksområdet Pdf, 1.4 MB.  
Oskarshamnsområdet Pdf, 1.1 MB.  
Norra Kalmarsund/Öland Pdf, 1.3 MB.  
Mellersta Kalmarsund/Öland Pdf, 955.2 kB.  
Södra Kalmarsund/Öland Pdf, 1017 kB.  

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss