Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Högsby kommun

Gravplats med ljus och en ros

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser begravningsombud i varje kommun för att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan också får sina intressen tillvaratagna. Nu söker vi ett nytt begravningsombud i Högsby kommun från och med 1 juli 2024.

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Högsby kommun från och med den 1 juli 2024.

Uppdraget som begravningsombud i Högsby kommun gäller för följande huvudmän/församlingar (samtliga ingår i Högsby pastorat):

  • Fågelfors
  • Högsby
  • Långemåla
  • Fagerhult

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget.

Det är viktigt att begravningsombudet är lämplig för uppdraget. Det ska vara en person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Att vara begravningsombud Pdf, 913.7 kB.

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består bland annat av ett årligt grundarvode.

Skriftligt motiverade förslag

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för handläggarstöd, ostergotland@lansstyrelsen.se eller till Östgötagatan 3, 581 86 Linköping senast den 31 maj 2024. Vänligen ange ärendenummer 7498-2024.

Har du frågor om uppdraget som begravningsombud kan du kontakta Länsstyrelsen Östergötland, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss