Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsdialog om transporter och logistik i länet

Landshövding Allan Widman samtalar med näringslivsföreträdare från länet

Landshövding Allan Widman vill stärka samarbetet med näringslivet i länet och bidra till den regionala utvecklingen. Ett led i detta är att några gånger om året bjuda in olika delar av länets näringsliv till länsdialoger på residenset.

Temat för den första träffen var logistik och transporter. Ett 20-tal speciellt inbjudna företagare samt Region Kalmar län diskuterade bland annat vilka som är de viktigaste noderna och stråken i länet, var flaskhalsarna och problemen finns samt vad som är viktigast att rätta till utifrån näringslivets perspektiv.

Sydsvenska handelskammarens vice vd Per Tryding inledde eftermiddagen med att beskriva näringslivets ökade förutsättningar när Fehmarnbelt-tunneln byggs.

- Vi kan jämföra med Öresundsbrons betydelse för ökad regional tillväxt. Marknaden blir större och affärslogistiken hämtar fördelar, nya lagermönster och nya relationer. Det handlar främst om integreringen av tjänster, service- och kunskapsproduktion, inte om den dagliga pendlingen, menar Per Tryding.

Trafikverket presenterade det förslag till inriktningsunderlag för investeringar och inte minst underhåll av vägar och järnvägar som de lämnat in till regeringen.

- Rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen är det samhällsekonomiskt mest effektiva. Det tar tid att bygga nya järnvägar och vägar i Sverige. Därför är det viktigt att jobba med kapacitetshöjande åtgärder, säger regionchef Lennart Andersson på Trafikverket.

Ryggraden i länet är E22:an och det är där det största fokuset ligger. Trafikverket poängterar att E22:an i huvudsak har en god standard och utifrån planeringen fram till 2029 återstår endast ett fåtal brister längs hela stråket Malmö-Norrköping. Bromsklossen för den tunga trafiken ligger idag runt Västervik. Därför prioriteras bärighetsåtgärder både på Verkebäcksbron och Skramstabron. Förbifart Bergkvara är på gång liksom upprustning av delar av vägsträckan Oskarshamn-Västervik.

Riksväg 37/47 i öst-västlig riktning är mycket viktig för industrin i mellersta länet och en ny sträckning från Oskarshamn till Bockara är därför prioriterad i planeringsunderlaget till regeringen.

Under gruppdiskussionerna diskuterades bland annat hur viktigt det är med bra vägar även till hamnar och järnväg från E22 och andra större vägar för att minska transporterna på väg. Samhällsekonomiskt föreslog många att det borde byggas hubbar utanför städerna för att inte dra in den tunga trafiken i centrum, ändra tidpunkterna när man lastar eller bestämma vilken väg tung trafik ska köra in till centrum. Men diskussionerna handlade också om framtida logistiklösningar som drönare, taxiflyg och inte minst om hur viktigt det är att bygga ut laddinfrastrukturen. Både företrädare för åkerinäringen, e-handelsföretagen och andra företag betonade att de tycker att det är viktigt att de blir mer klimatsmarta, men då krävs det bland annat att länsstyrelserna, Vinnova och andra myndigheter synkar utlysning av bidrag med snabbare tillståndsprocesser.

Nu ska länsstyrelsen sammanställa alla synpunkter och se vad vi tillsammans ska arbeta vidare med.

Syftet med länsdialogerna är att lyssna in näringslivets behov, utmaningar och möjligheter. Deltagarna ska också få möjlighet att samarbeta, utbyta idéer och resurser. Näringslivsrepresentanterna bidrar med ett näringslivsperspektiv i olika aktuella frågor som är viktiga för länets utveckling. Det är viktigt för länsstyrelsen att identifiera och lyfta frågor av betydelse för det regionala näringslivet uppåt mot regering och andra myndigheter. Länsstyrelserna har också ett regeringsuppdrag att förenkla för företag genom bättre myndighetskontakter.

Förhoppningen är att residenset ska bli en viktig arena för samtal kring olika frågor som rör länets utveckling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss