Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många höga kulturmiljövärden längs Kalmar läns kust

Gammal väderkvarn på Ölandskust

Foto: Kennerth Kullman/MostPhotos

Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett kunskaps- och planeringsunderlag för att beskriva områden med höga kulturmiljövärden i länets kust- och havsområden. Dessa värden kan finnas såväl på land som i havet och utgör i många fall ett sammanhang där många olika mänskliga aktiviteter genom århundrandena tillsammans skapar höga maritima kulturmiljövärden. Det kan röra sig om historiska seglingsleder, gamla fiskelägen, fartygslämningar eller försvarsanläggningar av olika slag. Men känslan av ett gammalt kulturlandskap där utsikten mot havet och en obruten horisont kan också fylla en viktig funktion.

Även om underlagen främst är tänkta att användas i ett nationellt havsplaneringssammanhang beskriver de kulturmiljövärden på ett sätt som gör att de även kan användas av kommuner i samband med planering i lokala eller mellankommunala sammanhang. Underlagen innehåller kunskaper som kan komma till användning vid framtagande av till exempel lokala och regionala kulturmiljövårdsprogram eller vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

Genom arbetet med Kalmar läns kuster framgick det att sambanden mellan kulturlandskap och horisonten kommer att påverkas. Förståelsen av historiska miljöer och berättelser om människans villkor i relation till havet riskerar att minska. Särskilt upplevelsen av den ostörda ytterskärgården eller Ölands flacka kuster blir påverkad av etableringen av havsbaserad vindkraft, berättar antikvarie Magnus Petersson.

Liknande underlag har tagits fram av samtliga 14 kustlänsstyrelser på uppdrag från regeringen. Alla länsstyrelsernas underlag har sammanställts i en nationell rapport som publicerades nyligen. Den pågående havsplaneringsprocessen har präglats av att möjliggöra förnyelsebar energiproduktion i form av havsbaserade vindkraftsparker. Underlaget från länsstyrelserna är ett sätt att försöka beskriva vilka kulturmiljövärden som finns utefter Sveriges kuster och vilken hänsyn som behöver tas till värdena under havsplaneringsprocessen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss