Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smakfull och lärorik nationell minoritetsdag i Kalmar

Gruppbild.

Från vänster: Maud Salim, Region Kalmar. Johan Blom, länsrådet i Kalmar. Sanna Rantamäki, Länsstyrelsen Stockholm. Jenny Mathew, Länsstyrelsen Kalmar. Jaqueline Eejkestorm, Länsstyrelsen Kronoberg.

Ett fyrtiotal tjänstepersoner och förtroendevalda i Kronoberg och Kalmar läns kommuner och regioner samt civilsamhället träffades på residenset i Kalmar den 16 april. Syftet för dagen var att få inspiration och mer kunskap om hur samhället kan bli bättre på att arbeta för nationella minoriteters rättigheter och lyfta deras kultur och språk.

Det borde vara en självklarhet att de nationella minoriteterna ska känna stolthet över sitt ursprung och det offentliga måste ta sitt ansvar för att synliggöra och tillgodose deras behov och rättigheter, sa Johan Blom, länsråd i Kalmar län.

Antti Yliselä från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg berättade om deras vision att skapa ett kulturhus som ska bli en arena för revitalisering av språk och kultur för, med och om de nationella minoriteterna. De erbjuder studiecirklar men även barndisco på finska, samisk teater och kurs i breakdance med SM-mästaren Django som är romsk.

Petri Salonen, förtroendevald i Haninge kommun poängterade hur viktigt det är att politiker engagerar sig i dessa frågor. Han skrev i höstas en motion till SKR:s kongress med en önskan om ett politikernätverk för nationella minoritetsfrågor ska skapas.

Nationella minoritetsfrågor är inte ett särintresse. Det är en kärnfråga i vår demokrati, sa Petri Salonen.

Dagen fylldes även med olika kulturella inslag. Bibliotekarien från Västerviks kommun, Marcus Brännström, som är av samisk börd inledde dagen med att sjunga samernas nationalsång. Gabriella Johansson från Kalmar läns museum gjorde en historisk tillbakablick och berättade om att det hade gjorts försök på 60-talet med renskötsel på Öland, om romer som levt och verkat i området, att de finska krigsbarnen som kom till Sverige 1939–1944 gjort stort avtryck hos många lokala familjer samt om de vita skeppen som kom till Kalmar 1945 med överlevare från förintelsen.

Sanna Laakso, sverigefinsk konstnär från Emmaboda, visade upp sin konst under lunchen. Genom sin konst lyfter hon fram det finska arvet genom att vända på gamla finska stereotyper om exempelvis knivar och bastu. Under dagen serverades maträtter specifika för de fem nationella minoritetsköken komponerat av residensets husföreståndare och kock Eva-Karin Söderström.

Mötet var en del av projektet ”Kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska” och arrangerades av Länsstyrelsen Stockholms län och Sametinget i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län samt Region Kalmar län.

Arbetsgruppen i projektet var mycket nöjda med dagen, som blev en bra mix av kulturella inslag och konkreta förlag om hur man strategiskt kan arbeta med frågan i verksamheterna.

Det här var den tredje lärträffen och det är tydligt att utvecklingsarbetet redan har tagit stora kliv framåt, men ämnet är långt ifrån uttömt. Det finns behov av att träffas igen och då ta tag i den återkommande frågan om gemensamt ansvar och samverkan. Det kommer vi slipa vidare på, sa projektledaren Sanna Rantamäki.

Kontakt

Jenny Mathew

Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Kalmar län

Jaqueline Eejkestorm

Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Kronoberg län

Sanna Rantamäki

Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss