Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen är redo för Nato

Dummybild: Sveriges och Natos flaggor i närbild

Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Det är ett stort och viktigt beslut. Nato är mer än ett militärt samarbete. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen, eftersom det handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet.

Sedan det ryska angreppet på Ukraina i februari 2022 arbetar länsstyrelserna mycket med uppbyggnaden av det civila försvaret. Nato-medlemskapet innebär att vi ökar tempot ytterligare för att uppfylla de krav Nato ställer på medlemsstater.

Förenklat kan man säga att länsstyrelsens uppdrag i fredstid är att ha en samordnande roll. I tider av höjd beredskap gäller en annan lagstiftning och det innebär att länsstyrelsen får ett större ansvar och mandat som högsta civila totalförsvarsmyndighet. Det kan till exempel gälla att fatta beslut om offentligt förfogande av enskild och privat egendom eller prioritering av andra aktörers resurser, menar landshövding Allan Widman.

Förmågan att säkerställa centrala ledningsfunktioner, energiförsörjning, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, sjukvård, kommunikationssystem, transportsystem och okontrollerade befolkningsrörelser är utgångspunkt i arbetet med att utveckla det civila försvaret.

Natos civila beredskapsarbete syftar till att skapa motståndskraft inom ett samhälle. Det vill säga förmåga att kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser. Det kan vara allt från naturkatastrofer och avbrott i kritisk infrastruktur till hybridattacker och väpnat angrepp, säger Allan Widman.

Sverige är ett land med lång tradition av demokrati och det civila försvaret har en stark folklig förankring trots det var länge sedan vi var i krig. Vi har många friheter och privilegier att försvara. Därför är även alla medborgares insats viktig i civilförsvaret. Att vi klarar oss själva även om strömmen försvinner stärker hela samhällets motståndskraft.

I det ryska invasionskriget i Ukraina ser vi dagligen hur viktigt det civila försvaret och det medborgerliga engagemanget är. Den ukrainska civilbefolkningen håller samhället i gång genom att reparera skadad infrastruktur, se till att barn får skolgång, att livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar och att sjukhusvård säkerställs. Som medlem i Nato ansvarar vi alla för att stärka vår förmåga att stå emot större störningar, kriser och krig, menar Allan Widman.

I oktober 2022 bildades sex civilområden där de 21 länsstyrelserna ingår. Kalmar län bildar tillsammans med Östergötland och Jönköpings län det sydöstra civilförsvarsområdet. Civilområdena stärker totalförsvaret och bidrar till att stärka vår motståndskraft, uthållighet och försvarsvilja.

Civilområdena kraftsamlar det civila försvaret genom att:

  • arbeta tillsammans med Försvarsmakten, andra myndigheter och näringslivet för att skapa en mer effektiv samverkan och samordning mellan det civila och militära försvaret,
  • stötta länsstyrelsernas egen planering och förberedelser och
  • förbereda de civila delarna av värdlandsstöd.

Värdlandstöd betyder att ett land möjliggör för Nato att till exempel transportera militär trupp genom landet, men även förse dem med boende och mat.

När den svenska flaggan hissats utanför Natos högkvarter i Bryssel på måndag den 11 mars kommer Länsstyrelsen Kalmar län och flera andra myndigheter också att flagga.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss