Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa i Kalmar läns kustkommuner

Dummybild: Flyttfåglar

Jordbruksverket har beslutat att upprätta högriskområden i delar av södra Sverige för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. I högriskområdena gäller särskilda regler för de som håller fjäderfän och andra fåglar. I Kalmar län berörs de sju kustkommunerna (Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn, Västervik).

Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i Europa. Det är nu extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka på goda smittskyddsrutiner på alla gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

– Vi gör det här som en ytterligare förebyggande åtgärd för att skydda tamfåglar från smittan. Viruset överlever extra bra nu när temperaturen sjunker och vilda fåglar som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset rör sig över landet vilket ökar risken, säger Kristina Fontel, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Djurägare har ansvar för att alltid ha bra smittskyddsrutiner för att skydda sina fåglar från smitta. Det är också viktigt att du som djurägare alltid tar kontakt med veterinär vid kliniska symtom, avvikelser i produktion eller ökad dödlighet bland fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som skulle kunna tyda på fågelinfluensa.

Erfarenheter i Sverige visar att risken för utbrott kan vara hög trots att fjäderfän hålls inomhus. Därför är det viktigt att även förhindra den indirekta kontakten med vilda fåglar.

Detta gäller i högriskområden

I högriskområdena finns det olika regler beroende på om du

 • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter från fjäderfän
 • inte säljer ägg, kött eller andra produkter
 • har fåglar i fångenskap för till exempel uppvisning och utställning
 • har hägnat fjäderfävilt.

Om du föder upp eller håller fjäderfän för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer till andra så ska dina fjäderfän hållas inomhus. Fjäderfän får inte gå ut i någon form av inhägnad, eftersom de ska vara helt skyddade mot direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus. Men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Jordbruksverkets information om vad som gäller kring fågelinfluensa Länk till annan webbplats..

Allmänna råd

 • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
 • Gör området på din anläggning oattraktivt för vilda fåglar till exempel genom att undvika foderspill, vattenansamlingar eller annat som kan locka vilda fåglar.
 • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
 • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
 • Inrätta en hygiengräns där du byter kläder och skor samt tvättar händerna med tvål och vatten (använd gärna också handsprit) innan du går in i utrymmen där du håller fåglar.
 • Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmena.
 • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
 • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss