Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om svensk flagga eller fana

Svenska flaggan.

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar i nära anslutning till Sveriges Nationaldag den 6 juni. Flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med nationaldagen.

Flagga eller fana till enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga. Föreningar och organisationer kan även ansöka om fana.

Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2024. Ansökan skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Ansökningsblankett för enskilda personer Pdf, 122.9 kB.

Ansökningsblankett för föreningar och organisationer Pdf, 126.1 kB.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med ansökningsblanketterna är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen.

Föreningar och organisationer kan även ansöka direkt hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om en svensk fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 februari 2024.

Flaggor som varit hissade på riksdagshuset

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Riksdagsförvaltningen genomför ett samarbete med syfte att sprida ökad kunskap dels om flaggan som symbol för Sverige, dels om riksdagens demokratijubileum. Ett begränsat antal flaggor, som varit hissade på riksdagshuset, kommer att delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga till egen föreningslokal/byggnad. Dessa flaggor överlämnas tillsammans med ett diplom med uppgift om vilket datum som flaggan har varit hissad. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 februari 2024.

Ansökningsblanketter - ansökningar till Stiftelsen Sveriges Nationaldag Länk till annan webbplats.

Samtliga ansökningar till Stiftelsen Sveriges Nationaldag skickas till:

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

  • 10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.
  • 6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen.
  • 1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet. 1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.
  • 1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.
  • 1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.
  • Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

Kontakt

Ledningskoordinator

E-post: lansledning.kalmar@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 84 45

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss