Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Hagelsrums Biogas AB

Hagelsrums Biogas AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till utökad biogasproduktion på fastigheten Hagelsrum 3:1 i Hultsfred kommun. Ansökan avser behandling av bland annat stallgödsel och växtdelar, avfall från livsmedelsindustri, slakteri, sorterat matavfall om maximalt 150 000 ton.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Hultsfreds kommun, Stora Torget 5 i Hultsfred.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 24 maj 2024. Ange diarienummer 10397–2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss