Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om dispens avseende begränsningsvärdet enligt BAT17

IKEA Industry Hultsfred AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om dispens enligt i 1 kap. 15 och 16 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250) avseende begränsningsvärdet enligt BAT17, Tabell 1 i (EU) 2015/2119 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Hultsfreds kommun, Stora Torget 5 i Hultsfred.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 24 maj 2024. Ange diarienummer 685–2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss