Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Lindvalls Chark AB

Lindvalls Chark AB har fått beslut om slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Verksamheten bedrivs på fastigheten Skafta 1:45 i Markaryds kommun. Begränsningsvärden har fastställts.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, vid kommunkansliet, Drottninggatan 11 i Markaryd.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 20 maj 2024. Ange diarienummer 8256–2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss