Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Högsby Grus & Betong AB

Högsby Grus & Betong AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Valåkra 5:1 i Högsby kommun.

Ansökan avser ett totalt uttag av 750 000 ton berg under en period av 30 år.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Högsby kommun, Kyrkogatan 8 i Högsby.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 20 maj 2024. Ange diarienummer 105–2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss