Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Fredrikslunds Lantbruk AB

Fredrikslunds Lantbruk AB har meddelats tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning på fastigheten Igelösa 10:36 med flera i Kalmar kommun.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Kalmar kommun, Östra Sjögatan 18, Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Miljöprövningsdelegationen måste ha fått skrivelsen senast den 13 maj 2024. Ange diarienummer 5238-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss