Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Holfredstorp 1:4

Roger Larsson ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheten Holfredstorp 1:4 i Vimmerby kommun.

Ansökan avser tillstånd till täkt av berg med ett totalt uttag av 500 000 ton berg under på 25 år, med ett maximalt uttag av 30 000 ton per år.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga inom Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt vid kommunkansliet i Vimmerby.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 15 april 2024. Ange dnr. 1031-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss