Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunalt arbete

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Broschyren Guide till lokalt arbete med miljömålPDF

Under år 2020 kommer en uppdaterad guide för kommunalt arbete med miljömålen att publiceras.

Var finns pengarna?

För att underlätta arbetet har RUS (Regional Utveckling och Samverkan) gjort en sammanställning av de stöd och bidrag som finns att söka.

Sammanställningen ”Var finns pengarna?” vänder sig till kommuner, föreningar, organisationer och företag. Den är också till för alla andra aktörer som aktivt vill arbeta med olika miljöförbättrande åtgärder.

Ekonomiska stöd i arbetet för att nå miljömålen kan vara en god hjälp på vägen. Vi hoppas du hittar något som kan stötta dig i arbetet!

Sammanställningen "Var finns pengarna?"PDF

Kontakt