Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Kalmar län

Det nuvarande åtgärdsprogrammet, som gäller mellan 2023-2027, innehåller 105 åtgärder som kommer att genomföras av ett 40-tal organisationer och föreningar.

I framtagandet av åtgärdsprogrammet har kommuner, myndigheter, företag, branschorganisationer och föreningar föreslagits som åtagande. Dessa är välkomna att åta sig åtgärder ur programmet eller andra åtgärder som kopplar till åtgärder i programmet. Naturligtvis är aktörer som inte är föreslagna i programmet också välkomna att göra detsamma.

Uppföljning görs i slutet av varje år då länsstyrelsen gör en årlig regional uppföljning som sammanfattar alla aktörers arbete under det gångna året.

Kul att ni vill vara med i miljömålsarbetet! När ni har beslutat er för att genomföra en åtgärd skicka en e-post till Länsstyrelsens miljömålssamordnare, e-post finns längst ner i grå ruta. Ni kan naturligtvis också kontakta oss för att diskutera åtgärder, möjligheter till finansiering eller för att knyta kontakter med andra aktörer som redan genomfört eller ska genomföra liknande åtgärder.

Programmets åtgärder har till största del tagits fram i samverkan med flera olika aktörer i länet under de senaste åren.

I länet finns ett antal nätverk där vi har dialog med de olika aktörerna och där diskussion om åtgärderna sker löpande.

För några åtgärder och sektorer behöver vi starta nya samarbeten för att komma framåt tillsammans. Kontakta oss gärna om ni har idéer på samarbeten kopplat till åtgärdsarbete.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss