Livsmedelstillsyn

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Tillsammans med Livsmedelsverket gör Länsstyrelsen kommunbesök för att se till att kommunernas tillsyn är bra. Vi medverkar i kommunernas projektverksamhet, anordnar tillsynsseminarier samt är överklagningsinstans för kommunernas beslut.                        

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelstillsynen. Tillsynen utövas genom kommunbesök tillsammans med Livsmedelsverket. Verksamheten gås då igenom tillsammans med berörd nämnd, förvaltningschef och tjänstemän. Övrig tillsyn sker indirekt genom rådgivning till kommunerna. Vi har även ansvar för att två gånger årligen tillsammans med Livsmedelsverket arrangera seminarier för kommunernas livsmedelsinspektörer. Länsstyrelsen deltar också aktivt tillsammans med kommunerna i gemensamma tillsynsprojekt. Under 2006 sker en omfattande förändring i livsmedelslagstiftningen som kommer att kräva ytterligare medverkan av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska bland annat verka för samsyn inom länet samt utökad kommunikation mellan berörda myndigheter.

Länsstyrelsen är också överklagningsinstans för kommunernas beslut i livsmedelstillsynsfrågor.

Det går att läsa mer om livsmedel och livsmedelstillsyn på Livsmedelsverkets webbplats.

Här nedan finns blanketter som rör livsmedelskontroll.

Kontakt