Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Deponera Pengar

Deponering och nedsättning av pengar innebär att Länsstyrelsen förvarar pengar som du ska betala till någon. Du kan ansöka om deponering av hyra, deponering av arrende, inlösen av aktier och nedsättning av pengar du är skyldig.

Deponera hyra

Som hyresgäst kan du i vissa fall ha rätt till en lägre hyra på grund av exempelvis brister i lägenheten eller lokalen du hyr. Du kan då deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Det kan också handla om att du och hyresvärden inte är överens om hyrans storlek, förutsatt att beloppet inte framgår av hyresavtalet.

Deponera arrende

Som arrendator kan du i vissa situationer göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Det kan till exempel handla om att du anser dig ha rätt till ersättning för en skada eller att du inte är överens med ägaren om vad som ska betalas, förutsatt att beloppet inte framgår av arrendeavtalet.

Nedsättning av pengar

Om du är skyldig en person pengar kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen. Det kan handla om att du inte vet vem det är som ska ha pengarna eller att den som ska ha pengarna vägrar att ta emot dem.

Du kan inte sätta ned pengar om du till exempel är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara.

Inlösen av aktier

När någon äger mer än 90 procent av aktierna i ett bolag har de rätt att kräva att resterande aktier tvångsinlöses. Pengarna sätts då ned hos Länsstyrelsen. Du som aktieägare måste själv se till att pengarna hämtas ut.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Deponera Pengar på Länsstyrelsen i Östergötlands län webbplats

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar alla frågor och ärenden som rör deponering av pengar i Jönköpings län förutom sådant som rör deponering av hyra eller arrende.

Deponering av pengar (alla ärenden utom deponering av hyra eller arrende)

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss