Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bygga vid väg

Tänker du bygga något vid en väg? Då behöver du i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du tänker bygga inom tolv meter från ett vägområde kan det påverka trafiksäkerheten. Du behöver därför tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller både nya anläggningar och tillbyggnader.

Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara större, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet. Kontakta oss för mer information om vilket avstånd som gäller för den väg du tänker bygga vid.

Tillstånd behövs för till exempel:

 • garage
 • ekonomibyggnad
 • altan
 • plank
 • mur
 • bullervall
 • damm.

Om du vill bygga inom detaljplanerat område eller göra någon åtgärd som kräver bygglov ska du inte ansöka hos Länsstyrelsen. Du ska istället ansöka om bygglov hos kommunen.

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5-10 meter från vägbanan.

Illustrationer och beskrivningar av vägområde och vägbana finns på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för att bygga vid väg

Skriv din ansökan och se till att följande uppgifter finns med:

 • vem som söker tillståndet, namn, adress, telefon och e-postadress
 • fastighetsbeteckning
 • vilken kommun det sker inom
 • nummer på berörd väg
 • typ av byggnad eller anläggning samt konstruktion
 • uppgifter om placering från vägområdet
 • en karta eller situationsplan med byggnadens eller anläggningens placering.

Innan vi fattar beslut i ditt ärende får Trafikverket möjlighet att yttra sig.

Avgiften för en ansökan om tillstånd är 2 900 kronor. Du behöver betala avgiften för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Betala in avgiften till till bankgirokonto 5327-1698. Ange ”bygga vid väg” samt sökandes namn när du betalar in.

Så här ansöker du om tillstånd för att bygga vid väg

 1. Skriv din ansökan enligt punktlistan "Ansök om tillstånd för att bygga vid väg" ovan.
 2. Skicka in din ansökan till:
  Länsstyrelsen i Hallands län
  "Tillståndsansökan - Bygga vid väg"
  301 86 Halmstad

  eller mejla ansökan till: halland@lansstyrelsen.se
 3. Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgirokonto 5327-1698. Märk betalningen med sökandes namn samt "bygga vid väg”. Du behöver betala in avgiften för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. 

  Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)