Tillstånd för en eller flera matcher

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet att samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher.

Ansök om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher

Ansök senast två månader före den första matchen.Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning
Vid en turnering med flera kampsportsmatcher av samma slag under en given period ska beräknat antal matcher samt tid och plats för turneringen anges.
Övriga faktorer av betydelse för ansökan
Har tillstånd sökts tidigare?
Har tillstånd sökts tidigare?

Bifoga bilagor
De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Observera att ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 870 kronor. Vi handlägger ansökan när ansökningsavgiften är betald.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem/vilken organisation som söker tillstånd.

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare för kampsportsförbund

Du behöver söka tillstånd tre månader före tillståndet ska gälla. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare kan bara sökas av förbund och andra organisationer för kampsport. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Kontakt

Dessa ärenden hanteras av Länsstyrelsen i Örebro

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 80 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss