Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Kontaktuppgifter till notarius publicus i Hallands län

Kungsbacka

Joakim Gillersten, Advokatbyrån Gillersten AB
Besöksadress: Energigatan 12, 434 37 Kungsbacka
Telefon: 0300-710 18

Varberg

Anders Lundberg, Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Besöksadress: Torggatan 1, 432 41 Varberg
Telefon: 0340-190 00

Krister Jonasson (biträdande), Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Besöksadress: Torggatan 1, 432 41 Varberg
Telefon: 0340-190 00

Falkenberg

Malin Brandel, Advokatfirman Malin Brandel AB
Besöksadress: Rörbecksgatan 17, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-820 10

Miki Subotić (biträdande), Advokatfirman Malin Brandel AB
Besöksadress: Rörbecksgatan 17, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-820 10

Halmstad

Malin Brandel, Advokatfirman Malin Brandel AB
Besöksadress: Storgatan 46, 302 43 Halmstad
Telefon: 0346-820 10

Henrik Hembjer, Familjens Jurist i Halmstad
Drop-in: Torsdagar mellan 9.00-16.00
Besöksadress: Hamngatan 17, 302 43 Halmstad
Telefon: 035-15 62 20

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss