Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låga nivåer i länets vattendrag

Ett nästan helt torrt vattendrag som slingrar sig genom ett grönt och frodigt landskap.

Själsöån. Foto: Peter Landergren

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är just nu för årstiden mycket låga. Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig. Länsstyrelsen uppmanar därför alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från vattendragen.

Den nederbördsfattiga våren har medfört att vattennivåerna är mycket låga i många av länets vattendrag. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer nu att uttag från länets vattendrag kan skada allmänna eller enskilda intressen och att man därför bör göra en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken om man önskar göra ett vattenuttag.

– Är du osäker på vad som gäller för dig bör du vända dig till oss på länsstyrelsen. Vi befinner oss i ett läge där vi måste värna om varenda droppe, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent vid miljö- och vattenenheten.

Att pumpa upp vatten är inte tillåtet om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. När flödena är så låga som de är nu kan varje vattenuttag orsaka skada. Summan av många små uttag kan skapa allvarliga följder för växt- och djurlivet i åarna. Prognosen för de kommande veckorna är att vattenflödet kommer att minska ytterligare.

Den som har tillstånd eller anmält vattenuttag har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller anmälan.

Fakta vattenuttag

Bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt för vattenuttag ur vattendrag och sjöar finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det Region Gotland som har bestämmanderätten.

Anmälan om vattenverksamhet

Spara vatten, Region Gotland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss