Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

 • inga skaderisker finns
 • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
 • ventilationen är tillräcklig.

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

 • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Regler för transportörer och transport av olika djur

Hos Jordbruksverket hittar du information om vilka regler som gäller för transportörer och transporter av olika djurarter:

Djurtransportörer, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lantbruksdjur och hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hundar, katter och smådjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Övriga djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurtransporter på färja

Enligt gällande djurskyddsbestämmelser får djur bara transporteras när de är lämpliga att transportera, det vill säga inte skadade eller sjuka, högdräktiga eller när de nyligen har fött. Djuren får heller inte riskera att utsättas för lidande och skada under resan.

Alla djur ska kunna ligga ned samtidigt och stå upp i naturlig ställning. Ventilationen måste vara tillräcklig och djuren ska varken frysa eller ha det för varmt under transporten. För alla djurtransporter gäller att du måste ha tillsyn över djuren minst varannan timme. Hundar och katter får inte lämnas i fordon utan tillsyn om temperaturen kan gå över +25 grader eller under -5 grader.

 • Stäng av billarmet.
 • Se till att ditt fordon placeras så att du har plats att fälla upp de luckor och dörrar du behöver för att ditt djur ska få en bra miljö inne i fordonet och så att du lätt kan ha tillsyn över djuret.
 • Hästtransporter: Fäll ned den övre bakluckan på hästtransporter och öppna andra lämpliga luckor och fönster så att ventilationen blir tillräcklig.
 • Personbil: veva ned minst två, gärna motstående bilrutor.
 • Se till djuret när möjlighet ges att gå ned på bildäck (normalt en gång per resa).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss